shoutbox

Sunday, December 4, 2011

Vampire Women

Maria Jose Cristerna ataupun Vampire Woman adalah wanita berumur 35 tahun.dah banyak modified dengan tattoos, fangs, titanium horns, piercings and very long dreadlocks. Take a look!

No comments:

Post a Comment