shoutbox

Sunday, December 4, 2011

Angkat tangan selama 38 tahun

Sadhu Hundu Tak Turunkan Tangan Kanan Selama 38 Tahun! Amar Bharati ialah seorang Sadhu Hindu yang menghambakan dirinya kepada tuhan Shiva. Beliau mendakwa sudah 38 tahun tidak menurunkan tangan kanannya sebagai tanda pengorbanan abadi terhadap Shiva.

Sungguhpun apa yang dilakukan Amar ini menyakitkan serta memberi kesan jangka masa panjang tubuh yang buruk, tindakan beliau kini ditiru beberapa orang Sadhu yang lain

No comments:

Post a Comment